Kulcsár-Szabó Zoltán

Zoltán Kulcsár-Szabó is Professor and head of the Department of Comparative Literature and Cultural Studies at Eötvös Loránd University (ELTE). His major research interests include the history and theory of 20th and 21st century Hungarian lyric poetry in comparative contexts and the theory of interpretation.


Affiliation: ELTE, Department of Comparative Literature and Cultural Studies.

Address: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.

Email: kulcsar-szabo.zoltan@btk.elte.hu

Status: Professor

Academic degree: PhD, 1999, literary studies; habilitation, 2008, literary studies; DSc, 2013, literary studies

Research field: History and theory of 20th and 21st century Hungarian lyric poetry in comparative contexts, theory of interpretation


Ten major publications:

Kulcsár-Szabó, Zoltán 2021. A jelölő visszahúzódása. Az irodalmi nyelv kulturalizációjának néhány kérdéséhez [The Withdrawal of the Signifier. On Some Aspects of the Culturalization of Literary Language]. Budapest: Eötvös. 270 p.

Kulcsár-Szabó, Zoltán 2016. Szinonímiák. Közeledések Heideggerhez [Synonymies. Approaching Heidegger]. Budapest: Ráció. 192 p.

Kulcsár-Szabó, Zoltán 2014. A gondolkodás háborúi. Töredékek az erőszakos diskurzusok 20. századi történetéből [Thought Wars. Fragments from the History of Violent Discourses in the 20th Century]. Budapest: Ráció. 328 p.

Kulcsár-Szabó, Zoltán 2010. Tükörszínjátéka agyadnak. Poétikai problémák Szabó Lőrinc költészetében [The Mirror-Play of Your Brain. Poetic Problems in the Poetry of Lőrinc Szabó]. Budapest: Ráció. 364 p.

Kulcsár-Szabó, Zoltán 2007a. Tetten érhetetlen szavak. Nyelv és történelem Paul de Mannál [How to Undo Things with Words. Language and History in Paul de Man]. Budapest: Ráció. 360 p.

Kulcsár-Szabó, Zoltán 2007b. Metapoétika. Nyelvszemlélet és önprezentáció a modern költészetben [Metapoetics. Concepts of Language and Self-Presentation in Modern Poetry]. Budapest/Pozsony: Kalligram. 452 p.

Kulcsár-Szabó, Zoltán 2005. Hermeneutikai szakadékok [Abyssal Hermeneutics]. Debrecen: Csokonai. 216 p.

Kulcsár-Szabó, Zoltán 1998. Hagyomány és kontextus [Tradition and Context]. Budapest: Universitas. 188 p.

Kulcsár-Szabó, Zoltán 1997. Az olvasás lehetőségei [The Possibilities of Reading]. Budapest: JAK-Kijárat. 224 p.

Kulcsár-Szabó, Zoltán 1996. Oravecz Imre. Pozsony: Kalligram. 208 p.