Csilla Ilona Dér

Csilla Ilona Dér

Csilla Ilona Dér is habilitated associate professor at the Department of Hungarian Linguistics, Károli Gáspár University of the Reformed Church, and (co-)founder and (co-)leader of the Research Group in Pragmatics. Her main research interests are the synchronic and diachronic description of discourse marker in Hungarian and the pragmatics of spontaneous spoken language.

Affiliation: Károli Gáspár University of the Reformed Church (KRE), Department of Hungarian Linguistics

Address: 1146 Budapest, Dózsa György út 25−27.                      ,

Email: csillader@gmail.com

Status: associate professor

Academic degree: PhD, 2006, linguistics (Hungarian linguistics); habilitation, 2018, linguistics

Research field: discourse markers, grammaticalization, insubordination, constructions of mental verbs, adpositions in Hungarian

 

Ten major publications:

Dér, Csilla Ilona 2019. Inszubordinált (függetlenedett) mellékmondatok a magyar beszélt és írott beszélt nyelvben. [Insubordinate clauses in spoken and written Hungarian] Beszédkutatás 27: 206–220. 
https://ojs3.mtak.hu/index.php/beszkut/article/view/1612/1091

Csontos, Nóra – Dér, Csilla Ilona 2018. Pragmatika a magyar mint idegen nyelv oktatásában. [Pragmatics in the teaching of Hungarian] Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó.
http://www.kre.hu/ebook/images/CsontosNora_DerCsilla_web.pdf

Dér, Csilla Ilona 2017. A hát multifunkcionalitása a beszédműfajok és a diskurzusjelölő-társulások függvényében. [The multifunctionality of hát depending on the genre and on discourse marker combinations] Beszédkutatás 25: 169–184.
https://ojs3.mtak.hu/index.php/beszkut/article/view/387/196

Dér, Csilla Ilona 2012. Beszélőváltások során használt diskurzusjelölők a magyar spontán beszédben. [Discourse markers in turn-taking in Hungarian spontaneous speech] Beszédkutatás 20: 130–141.
http://real.mtak.hu/26150/1/Beszedkutatas_2012.pdf

Markó, Alexandra – Dér, Csilla Ilona 2012. Diskurzusjelölő vagy mutató névmás? A hangsúly szerepe a lexikális döntésben. [Discourse marker or demonstrative pronoun? The role of stress in lexical decision] Magyar Nyelvőr 136/2: 174–196.
http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1362/136205.pdf

Dér, Csilla Ilona 2012. Mennyire (prototipikus) névutók a ragvonzó névutók a magyarban? [How (prototypical) postpositions are postposition with an oblique case in Hungarian?] In: Tolcsvai, Nagy Gábor – Tátrai, Szilárd (eds.): Konstrukció és jelentés. Tanulmányok a magyar nyelv funkcionális kognitív leírására. Budapest: ELTE BTK. 11–29.

Dér, Csilla Ilona 2010a. On the status of discourse markers. Acta Linguistica Hungarica 57/1: 3–28.
https://core.ac.uk/download/pdf/85129863.pdf

Dér, Csilla Ilona 2010b. „Töltelékelem” vagy új nyelvi változó? A hát, úgyhogy, így és ilyen újabb funkciójáról a spontán beszédben. [Filler or new variable? About the new function of hát ’well’, úgyhogy ’so, therefore’, így ’so’ and ilyen ’like, this’ in spontaneous speech] Beszédkutatás 18: 159–170.
http://real.mtak.hu/26142/1/Beszedkutatas_2010.pdf

Dér, Csilla Ilona – Markó, Alexandra 2010. A pilot study of Hungarian discourse markers. Language and Speech 53/2: 135–180.
http://www.asel.udel.edu/lgsp/vol53i2.html

Dér, Csilla Ilona 2008. Grammatikalizáció. [Grammaticalization] Nyelvtudományi Értekezések 158. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 

List of publications:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10013216&view=simpleList&paging=1;2000