Nóra Kugler

Nóra Kugler

Nóra Kugler is an associate professor at the Department of Hungarian Linguistics, Eötvös Loránd University, tutor of the Students Research Group in Functional Linguistics.

Affiliation: Eötvös Loránd University (ELTE), Department of Hungarian Linguistics

Address: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

Email: kugler.nora@btk.elte.hu

Status: associate professor

Academic degree: PhD, 2001, linguistics (Hungarian linguistics); habilitation, 2011, (Hungarian linguistics)

Research field: Hungarian (functional-cognitive) grammar, the linguistic construal of natural epistemology (evidentiality, epistemic modality), teaching Hungarian as the first language

 

Ten major publications:

Kugler, Nóra 2018. Az összetett mondat. [Compound sentences] Budapest: Eötvös Kiadó. 139 p.
http://www.eltereader.hu/media/2018/05/Kugler_Az_osszetett_mondat_READER.pdf

Kugler, Nóra – Simon, Gábor 2018.  The schematization of Hungarian participle-noun compounds. SKY Journal of Linguistics 31: 35–69. http://www.linguistics.fi/julkaisut/SKY2018/SKYJoL31_Kugler_Simon.pdf

Kugler, Nóra 2017a. Az evidencialitás és a modalitás. [Evidentialitiy and modality] In: Tolcsvai Nagy, Gábor (ed.): Nyelvtan. A magyar nyelv kézikönyvtára 4. Budapest: Osiris Kiadó. 467–494.

Kugler, Nóra 2017b. A mondattípusok részletes tárgyalása. [Sentence types, a comprehensive account] In: Tolcsvai Nagy, Gábor (ed.): Nyelvtan. A magyar nyelv kézikönyvtára 4. Budapest: Osiris Kiadó. 761–805.

Kugler, Nóra 2017c. Az összetett mondat. [Compound sentences] In: Tolcsvai Nagy, Gábor (ed.): Nyelvtan. A magyar nyelv kézikönyvtára 4. Budapest: Osiris Kiadó. 806–898.

Kugler, Nóra 2015. Megfigyelés és következtetés a nyelvi tevékenységben. [Experience and inference in language use] Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 179. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 280 p.
http://real.mtak.hu/32928/2/Kugler_Megfigyeles_es_kovetkeztetes_nyomdai_u.pdf

Kugler, Nóra – Tolcsvai Nagy, Gábor 2015. Magyar nyelv. [Hungarian language] Nyitra: Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara. 580 p.

Kugler, Nóra 2003. A módosítószók funkciói. [The functions of modal adverbs] Nyelvtudományi Értekezések 152. Budapest: Akadémiai Kiadó. 122 p.

Kugler, Nóra 2000/(2017). Az igeragozás [Verbal morphology] (104–126), A névmás [Pronouns] (co-author: Krisztina Laczkó) (152–174), A partikula [Particles] (257–281), A névelő [Articles] (282–288), A tagadószó [Negation] (289–291), A mondatszók [Interjections] (292–304), A mondattan általános kérdései [Intorduction to sentence structure] (369–393), Az alany [Subject] (405–413). In: Keszler, Borbála (ed.): Magyar grammatika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 2000. (Budapest: Műszaki Könyvkiadó. 2017.)

Kugler, Nóra – Tolcsvai Nagy, Gábor 2000. Nyelvi fogalmak kisszótára. [Dictionary of linguistic terms] Budapest: Korona Kiadó. 303 p.

 

List of publications:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10012623