Bajzát Tímea Borbála

2023.02.02.
Bajzát Tímea Borbála

Bajzát Tímea Borbála az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Magyar nyelvészet doktori programjának állami ösztöndíjas doktori hallgatója. 2021 őszétől 2022 júniusáig a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetében dolgozott a DigiPhil digitális filológiai projekt keretein belül, előtte pedig az Eötvös Loránd Tudományegyetem Digitális Bölcsészet Tanszékén volt kutatási asszisztens.

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

E-mail: bajzat.timi9696@gmail.com

Beosztás: Doktorandusz hallgató

Tanulmányok: ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Magyar nyelvészet doktori program (2021-től)

Kutatási terület: segédigés szerkezetek modális jelentésszerveződése, szintaxis, konstrukciók, korpusznyelvészet

Legfontosabb publikációk:

Bajzát Tímea Borbála 2022. A premodális tartományokkal összekapcsolódó segédige/melléknév + főnévi igenév konstrukciók mondatszintű szemantikai vizsgálata. In: Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor  (szerk.) A magyar mondat és kontextuális környezete. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 141–194.
https://www.eltereader.hu/media/2023/01/BTK_DiAGram_Tatrai-Tolcsvai_A-magyar-mondat-web-uj.pdf.

Simon Gábor, Árvay Kata, Bajzát Tímea Borbála, K. Molnár Emese, Prótár Noémi, Szlávich Eszter 2022. Metaforikus kreativitás és érzelemszabályozás: Metaforamintázatok a közösségi médiában a járvány idején. In: Szabó Gabriella (szerk.) Érzelmek és járványpolitizálás. Politikai érzelemmenedzserek és érzelemszabályozási ajánlataik Magyarországon a COVID-19 pandémia idején. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 82–111.
https://www.eltereader.hu/media/2022/02/Szabo-Gabriella-Erzelmek-a-jarvany-idejen-v5.pdf#page=83

Bajzát Tímea Borbála, Szemes Botond, Szlávich Eszter 2022. Adalékok a birtokos szerkezetekbe sűrített hasonlatok számítógépes azonosításához. In: Berend Gábor – Gosztolya Gábor – Vincze Veronika (szerk.) XVIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia: MSZNY 2022. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet. 93–104.
https://rgai.inf.u-szeged.hu/sites/rgai.inf.u-szeged.hu/files/mszny2022.pdf#page=385

Szemes Botond, Bajzát Tímea, Fellegi Zsófia, Kundráth Péter, Horváth Péter, Indig Balázs, Dióssy Anna, Hegedüs Fanni, Pantyelejev Natali, Sziráki Sarolta, Vida Bence, Kalmár Balázs, Palkó Gábor 2022. Az ELTE Drámakorpuszának létrehozása és lehetőségei. In: Tick József – Kokas Károly – Holl András (szerk.) Valós térben - az online térért : Networkshop 31: országos konferencia. 2022. április 20–22. Debreceni Egyetem. Budapest: HUNGARNET Egyesület, MTA Könyvtár és Információs Központ. 170–178.
http://real.mtak.hu/155495/

Timári Mária, Bajzát Tímea Borbála, Palkó Gábor 2021. 19. századi magyar regényeken végzett kísérletek a magyar nyelvű szerzőazonosítás leghatékonyabb távolságméréseinek megtalálására.  In: Tick József – Kokas Károly – Holl András (szerk.) Valós térben - az online térért : Networkshop 30: országos konferencia. 2021. április 6–9. Eötvös Loránd Egyetem. Budapest: HUNGARNET Egyesület, MTA Könyvtár és Információs Központ. 81–90.
http://real.mtak.hu/132252/1/81_NWS_2021_v3.pdf

Bajzát Tímea Borbála 2020. „Hogy csakugyan nem tudják megkülönböztetni.” A tud + főnévi igenév szerkezet által nyelvileg aktivált modális tartományok konstrukciós vizsgálata. Ösvények (2020): 5–27.
https://osvenyek.elte.hu/media/bd/4b/cca56e8971b1bd18d30bad83f3956afd30a10a400ec037156417f834c75c/Bajzat_Timea_Osv2020.pdf

Simon Gábor, Bajzát Tímea Borbála, Ballagó Júlia, Hauber Kitti, Havasi Zsuzsanna, Szlávich Eszter 2020. Az igealak köré szerveződő metaforák szerkezeti sajátosságai. In: Simon Gábor – Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Nyelvtan, diskurzus, megismerés. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 245–270.
https://www.eltereader.hu/kiadvanyok/simon-gabor-tolcsvai-nagy-gabor-szerk-nyelvtan-diskurzus-megismeres/

Bajzát Tímea Borbála 2020. "de akarám Kdnek is tudtára adni"  – Az akar, a tud és a mer segédige + főnévi igenév kompozitumszerkezetek szintaktikai vizsgálata az időbeliség perspektívájában. In: Simon Gábor – Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Nyelvtan, diskurzus, megismerés. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 119–140.
https://www.eltereader.hu/kiadvanyok/simon-gabor-tolcsvai-nagy-gabor-szerk-nyelvtan-diskurzus-megismeres/

Simon Gábor, Bajzát Tímea Borbála, Ballagó Júlia, Havasi Zsuzsanna, Roskó Mira, Szlávich Eszter 2019. Metaforaazonosítás magyar nyelvű szövegekben: egy módszer adaptálásáról. Magyar Nyelvőr 143/2: 223–247.
http://nyelvor.c3.hu/period/1432/143208.pdf

Publikációs lista az MTMT-ben:

https://m2.mtmt.hu/api/author/10067395