Címlap

Bemutatkozás

A DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Központ az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetében, a Mai Magyar Nyelvi Tanszék keretében működik. Legfőbb célja a magyar nyelv komplex funkcionális kognitív nyelvészeti leírása és az egyetemi képzésben való aktív tudományos alkalmazása az autentikus nemzetközi elméleti, módszertani diszkurzív rend részeként. A DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Központ az ELTE-n működve a magyar kognitív nyelvészeti kutatások központja, szervezi a kognitív nyelvészeti kutatásokat, az eredmények publikálását és fiatal kutatók képzését.

A Központ három, hosszabb ideje önállóan működő, az utóbbi időszakban mindinkább összetartó kutatócsoport szerves hálózata. Ezek a csoportok a meghatározás szerinti tudományos célt a maguk területén valósítják meg. A Központban e kutatócsoportokat és a mellettük lévő két folyóiratot szervezetileg egyesítjük, megtartva a részek autonómiáját, vagyis a belső önállóságukat és szoros külső kapcsolatukat. A DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Központ ezzel hozzá kíván járulni az ELTE BTK kutatóközpontjai általános céljainak megvalósításához: a Kar és az ELTE tudományegyetemi jellegének fenntartásához és a tudományos erőforrások szervezett keretek közötti nagyobb kibontakozási lehetőségéhez. A Központ egyúttal kiterjedt és aktív szakmai és szervezeti kapcsolatokat működtet más magyar és külföldi egyetemekkel és kutatóhelyekkel.

 

Hírek, aktualitások