Ballagó Júlia

Ballagó Júlia

Ballagó Júlia az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Magyar nyelvészet doktori programjának állami ösztöndíjas doktori hallgatója, a Nyelvtudományi Intézet Lexikográfiai Osztályának tudományos segédmunkatársa. Doktori kutatási témája az internetes diskurzusok műfajiságának pragmatikai vizsgálata.

Munkahely: Nyelvtudományi Intézet, Lexikográfiai Osztály

Cím: 1068 Budapest, Benczúr utca 33.

Beosztás: tudományos segédmunkatárs

Tanulmányok: ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Magyar nyelvészet doktori program (2019-től)

E-mail: julia.ballago@gmail.com

Kutatási terület: internetes diskurzusok pragmatikai vizsgálata, műfajiság, metapragmatikai tudatosság, társas deixis, pragmatika, stilisztika

 

Legfontosabb publikációk:

Ballagó Júlia 2021. A lírai diskurzus résztvevőinek szociokulturális szituáltsága alternatív és populáris dalszövegekben. In: Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd (szerk.) Líra, poétika, diskurzus. Budapest: Eötvös József Collegium. 251–272.

Tátrai Szilárd – Ballagó Júlia 2020. On socio-cultural situatedness in style attribution: A study of style in Hungarian. New Horizons in English Studies 5/1: 3–23.
https://journals.umcs.pl/nh/article/view/10593/0

Tátrai Szilárd – Ballagó Júlia 2020. A stílustulajdonítás szociokulturális szituáltsága. Funkcionális kognitív pragmatikai megközelítés. Magyar Nyelvőr 144/1: 1–43.
http://nyelvor.c3.hu/period/1441/144101.pdf

Ballagó Júlia 2019. Az internetes receptportálok műfajisága a kontextualizációs utasításként értelmezett paratextusok nézőpontjából. In: Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd (szerk.) Kontextualizációs és metapragmatikai tudatosság. Budapest: Eötvös József Collegium. 315–334.
http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/02/Kontextualizacio.pdf

Simon Gábor, Bajzát Tímea Borbála, Ballagó Júlia, Havasi Zsuzsanna, Roskó Mira, Szlávich Eszter 2019. Metaforaazonosítás magyar nyelvű szövegekben: egy módszer adaptálásáról. Magyar Nyelvőr 143/2: 223–247.
http://nyelvor.c3.hu/period/1432/143208.pdf

Ballagó Júlia 2017. A szociokulturális szituáltság az egyetemi oktató és hallgató közötti diskurzusokban. Ösvények 1–13.
https://epa.oszk.hu/02200/02284/00004/pdf/EPA02284_osvenyek_2017_1_001-013.pdf

Ballagó Júlia 2016. Metapragmatikai tudatosság – A tegező és a nem tegező formák az oktató és a hallgató közötti kommunikációban. In: Bagyinszki Szilvia – P. Kocsis Réka (szerk.): Anyanyelvünk évszázadai 2. Budapest: ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék. 85–202.
https://mek.oszk.hu/16000/16045/16045.pdf

 

Publikációs lista az MTMT-ben:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10066684