Imrényi András

Imrényi András

Imrényi András 2019 szeptemberétől az Eszterházy Károly Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének oktatója, korábban a Krakkói Jagelló Egyetem (2012–2016) és az ELTE (2010– 2012, 2016–2019) munkatársa volt. Fő kutatási területe a magyar mondattan a kognitív nyelvészet és a függőségi grammatika elveinek alkalmazásával. Az Osiris Nyelvtan elemi mondatokról szóló fejezetének szerzője. Általános nyelvészeti érdeklődése mellett foglalkoztatja a magyar mondat és a függőségi nyelvtan kutatástörténete, különös tekintettel Brassai Sámuelre.

Munkahely: Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar, Magyar Nyelvészeti Tanszék

Cím: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.

E-mail: imrenyi.andras@gmail.com

Beosztás: egyetemi docens

Fokozat: PhD: ELTE, 2012, nyelvtudomány (magyar nyelvészet)

Kutatási terület: magyar mondattan, kognitív nyelvészet, konstrukciós nyelvtan, függőségi grammatika, hálózatos mondatleírás

 

Tíz legfontosabb publikáció:

Mazziotta, Nicolas – Imrényi, András 2020. Aspects of the theory and history of dependency grammar. In: In: Imrényi András - Nicolas Mazziotta (eds.): Chapters of Dependency Grammar: A historical survey from Antiquity to Tesnière. Amsterdam: John Benjamins. 2–22.

Imrényi, András – Vladár, Zsuzsa 2020. Sámuel Brassai in the history of dependency grammar. In: Imrényi, András – Mazziotta, Nicolas (eds.): Chapters of Dependency Grammar: A historical survey from Antiquity to Tesnière. Amsterdam: John Benjamins. 164–187.

Imrényi András 2017a. Az elemi mondat viszonyhálózata. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Nyelvtan. A magyar nyelv kézikönyvtára 4. Budapest: Osiris Kiadó. 664–760.

Imrényi, András 2017b. Form-meaning correspondences in multiple dimensions: The structure of Hungarian finite clauses. Cognitive Linguistics 28/2: 287–319.

Imrényi András 2017d. Egymásbaágyazottság a magyar mondat hálózatos szerkezetében. A láncoktól a buborékokig. Magyar Nyelvőr 141/2: 239–249. http://nyelvor.c3.hu/period/1412/141209.pdf

Imrényi András 2015. Önhasonlóság a magyar elemi mondatban. Magyar Nyelvőr 139/3: 309–321.
http://nyelvor.c3.hu/period/1393/139305.pdf

Imrényi András 2013a. A magyar mondat viszonyhálózati modellje. Nyelvtudományi Értekezések 164. Budapest: Akadémiai Kiadó. 158 p.

Imrényi András 2013b. A beférkőző segédigés szerkezetek függőségi nyelvtani elemzéséhez. Magyar Nyelv 109/3: 291–308.
http://www.c3.hu/~magyarnyelv/13-3/imrenyi_133.pdf

Imrényi, András 2013c. The syntax of Hungarian auxiliaries: a dependency grammar account. Proceedings of the Second International Conference on Dependency Linguistics (DepLing 2013). Prague, August 27–30, 2013. Charles University in Prague: Matfyzpress. 118–127.
http://ufal.mff.cuni.cz/project/depling13/proceedings/pdf/W13-3714.pdf

Imrényi, András 2013d. Constituency or dependency? Notes on Sámuel Brassai’s syntactic model of Hungarian. In: Szigetvári, Péter (ed.): VLlxx. Papers Presented to László Varga on his 70th Birthday. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 167–182.
http://seas3.elte.hu/VLlxx/imrenyi.pdf

 

Publikációs lista az MTMT-ben:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10039509&view=simpleList