Kopcsák Róbert

2023.02.07.
Kopcsák Róbert

Kopcsák Róbert az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Magyar nyelvészet programjának doktorandusza, a Stíluskutató csoport kutatási asszisztense. Fő érdeklődési területe a kognitív poétikai líraelmélet, a stíluselmélet, a kritikai elmélet, valamint az externalista megismeréselmélet.

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

E-mail: kopcsakrobert@gmail.com

Beosztás: doktorandusz hallgató

Fokozat: ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Magyar nyelvészet doktori program (2021-től)

Kutatási terület: kognitív poétika, stilisztika, szövegtan


Legfontosabb publikációk:

Kopcsák Róbert 2020. A bealszik mintázatainak korpusznyelvészeti feltárása – egy módszer lehetőségeiről. Ösvények 2020: 64–81. https://osvenyek.elte.hu/media/71/42/5a30394a67a8160bc5c371cdbc9a7c7a4602183479db1a1ca239d3299599/Kopcsak_Robert_Osv2020.pdf

Kopcsák Róbert 2019. Egy vitafórum diskurzusainak megvalósulásai a nyelvi udvariasság szempontjából. In: Ladányi Mária – Hrenek Éva (szerk.): Nyelvi és nyelvhasználati motivációk. Budapest: ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. 45–60.

Kopcsák Róbert 2018. A magyar aspektusrendszer és a szubmerzív jelentés – a bealszik példája. Ösvények 2018: 30–44. https://osvenyek.elte.hu/media/78/38/ba591373cbc777a6b5dba17344d9c6e54654e6ec057b8274342b560840f1/Kopcsak_Robert_osv18_vegl.pdf            

Publikációs lista az MTMT-ben:
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10068384