Krizsai Fruzsina

Krizsai Fruzsina

Krizsai Fruzsina az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola doktorjelöltje, a BME TTK Kognitív Tudományi Tanszék tudományos segédmunkatársa. Fő kutatási területe a személyjelölés vizsgálata aposztrofikus diskurzusokban.

Munkahelyek: BME TTK Kognitív Tudományi Tanszék

Cím: 1111 Budapest, Egry József u. 1/T

Beosztás: tudományos segédmunkatárs

Tanulmányok: ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Magyar nyelvészet doktori program (doktorjelölt)

E-mail: f.krizsai@gmail.com

Fokozatszerzés várható ideje: 2020

Kutatási terület: a személyjelölés mintázatai a populáris és a népi kultúrában, a pragmatikai kompetencia fejlődése és összefüggése általános kognitív képességekkel, szemantika

 

Legfontosabb publikációk

Krizsai Fruzsina – Szabó Gergely 2019. Az értelmezős szerkezet lehetséges kategorizációja beszélt nyelvi adatok alapján. In: Laczkó Krisztina –Tátrai Szilárd (szerk.): Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság. Budapest: ELTE Eötvös József Collegium. 195–214.
http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/02/Kontextualizacio.pdf

Hlavacska, András – Krizsai, Fruzsina 2018. Functions of the Diary in Bram Stoker’s Dracula. Język, Komunikacja, Informacja / Language, Communication, Information 13: 145–158.

Krizsai Fruzsina 2018. Az értelmezős szerkezetről beszélt nyelvi adatok tükrében − „Teljesen elmebetegnek tűnik, de amúgy vágod, hogy izé lett, kognitív nyelvész.”  In: Dombi Judit – Farkas Judit – Gúti Erika (szerk.): Aszimmetrikus kommunikáció – aszimmetrikus viszonyok. Bicske: SZAK Kiadó. 418–434.

Krizsai Fruzsina 2017. Halotti búcsúztatók funkcionális nyelvészeti elemzése. Ösvények 2017/1: 48–75. 
https://epa.oszk.hu/02200/02284/00004/pdf/EPA02284_osvenyek_2017_1_048-075.pdf

Krizsai, Fruzsina 2016. Discourse patterns of community construal in the text type of funeral valediction. Studia Lingusitica Hungarica 31: 5–16.

Krizsai Fruzsina 2015. Az elhunyt konceptualizációja halottbúcsúztató versekben. In: Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Nyelv, kultúra, társadalom. Budapest–Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola – Tinta Könyvkiadó. 147–152.

 

Publikációs lista az MTMT-ben:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10048810