Kuna Ágnes

Kuna Ágnes

Kuna Ágnes az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszékének egyetemi docense, a Nyelvtudományi Doktori Iskola oktatója, valamint a Magyar Orvosi Nyelvi Kutatócsoport vezetője.
Fő kutatási területe az orvosi nyelv és az orvos-beteg kommunikáció jellegzetességeinek és alakulástörténetének nyelvészeti elemzése.

Munkahely: ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

E-mail: kuna.agnes@btk.elte.hu

Beosztás: habilitált egyetemi docens

Fokozat: PhD: ELTE, 2012, nyelvtudomány (magyar nyelvészet); PhD: ELTE, 2016, nyelvtudomány (kognitív nyelvészet)

Kutatási terület: az orvos-beteg kommunikáció nyelvészeti elemzése, az orvosi nyelv alakulástörténete, szövegkategorizáció, pragmatika, kognitív nyelvészet és a nyelvoktatás

 

Tíz legfontosabb publikáció:

Kuna Ágnes 2019. Nyelv, meggyőzés, gyógyítás: A meggyőzés nyelvi mintázatai a 16–17. századi orvosi receptben. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 204 p.

Kuna Ágnes – Hámori Ágnes 2019. „Hallgatom, mi a panasz?” A metapragmatikai reflexiók szerepei és mintázatai az orvos-beteg interakciókban. In: Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd (szerk.): Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság. Budapest: ELTE Eötvös József Collegium. 215–239.
http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/02/Kontextualizacio.pdf

Csupor Éva – Kuna Ágnes – Pintér Judit Nóra – Kaló Zsuzsa – Csabai Márta 2017. Konfliktustípusok és konfliktuskezelés magyar egészségügyi dolgozók körében. Orvosi Hetilap 158/16: 625–633.

Kuna Ágnes – Simon Gábor 2017. Műfaj, szövegtípus, szövegfajta. Nézőpontok, kategóriák, modellek a szövegnyelvészeti kutatásban. Magyar Nyelv 113/3: 257–275. 
http://www.c3.hu/~magyarnyelv/17-3/KunaA_SimonG_MNy_17-3.pdf

Kuna Ágnes 2016/2017. Az orvosi recept mint szövegtípus a 16–17. században: A szövegtípus kognitív megközelítési lehetősége 1. rész: Magyar Nyelv 112/4: 385–400; 2. rész: 113/1: 27–41.  
http://www.c3.hu/~magyarnyelv/16-4/KunaA_MNy_16-4.pdf
http://www.c3.hu/~magyarnyelv/17-1/KunaA_MNy_17-1.pdf

Kuna, Ágnes 2016a. Genre in a functional cognitive framework medical recipe as a genre in 16th and 17th century Hungarian. In: Stukker, Ninke – Spooren, Wilbert – Steen, Gerard (eds.): Genre in discourse and cognition. (ACL 33). Berlin – New York: Moutin de Gruyter. 193–224.

Kuna, Ágnes 2016b. Personal deixis and self-representation in medical discourse. Usage patterns of first person deictic elements in doctor’s communication. Język, Komunikacja, Informacja / Language, Communication, Information 11: 99–121.
http://jki.amu.edu.pl/files/JKI%20-%2011%20-%202016.pdf

Kuna Ágnes 2016c. Hogy tetszik lenni? Hogy vagyunk, hogy vagyunk? Magyar Orvosi Nyelv 16/2: 75–79.
http://www.orvosinyelv.hu/

Domonkosi Ágnes – Kuna Ágnes 2015. A tetszikelés szociokulturális értéke. A tetszikelő kapcsolattartás szerepe az orvos-beteg kommunikációban. Magyar Nyelvőr 139/1: 39–63.
http://nyelvor.c3.hu/period/1391/139103.pdf

Kuna Ágnes – Kaló Zsuzsa 2014. Az orvos-beteg kommunikáció a családorvosi gyakorlatban. In: Veszelszki Ágnes – Lengyel Klára (szerk.): Tudomány, technolektus, terminológia. A tudományok, szakmák nyelve. Budapest: Éghajlat. 117–130.

 

Publikációs lista az MTMT-ben:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10032687