Markó Alexandra

Markó Alexandra

Markó Alexandra kutató, kutatási koordinátor az NBSZ Szakértői Intézetében. Korábban habilitált egyetemi docens, jelenleg óraadó az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszékén. 2017 és 2021 között a tanszék vezetője volt. 2016 és 2021 között az MTA–ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport vezető kutatója volt, jelenleg is több kutatási pályázatban szenior kutató.

E-mail: marko.alexandra.phd[kukac]gmail.com

Fokozat: PhD: ELTE, 2006, nyelvtudomány; habilitáció: ELTE, 2013, nyelvtudomány

Kutatási terület: artikuláció, prozódia, fonáció, spontán beszéd, anyanyelv-elsajátítás, beszédpatológia

 

Tíz legfontosabb publikáció:

Deme Andrea – Bartók Márton – Gráczi Tekla Etelka – Csapó Tamás Gábor – Markó Alexandra 2019. Gemináták artikulációs szerveződése a magyarban. Beszédkutatás 27: 54–74. 
http://ojs3.mtak.hu/index.php/beszkut/article/view/1604

Bunta, Ferenc – Neuberger, Tilda – Bóna, Judit – Markó, Alexandra – Jordanidisz, Ágnes 2018. The production of selected phonemically short versus long Hungarian vowel pairs by 5-, 6-, and 7-year-olds. In: Babatsouli, Elena – Ingram, David (eds.): Phonology in Protolanguage and Interlanguage. London: Equinox Publishing. 139–161.

Markó, Alexandra – Deme, Andrea – Bartók, Márton – Gráczi, Tekla Etelka – Csapó, Tamás Gábor 2018. Word-Initial Irregular Phonation as a Function of Speech Rate and Vowel Quality in Hungarian. In: Qiang, Fang – Jianwu, Dang – Pascal, Perrier – Jianguo, Wei – Longbiao, Wang – Nan, Yan (eds.): Studies on Speech Production: 11th International Seminar, ISSP 2017 Tianjin, China, October 16–19, 2017- Revised Selected Papers. Dordrecht – New York – London – Heidelberg: Springer. 134–145.

Markó Alexandra 2017. Hangtan. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Nyelvtan. A magyar nyelv kézikönyvtára 4. Budapest: Osiris Kiadó. 75–206.

Deme, Andrea – Greisbach, Reinhold – Markó, Alexandra – Meier, Michelle – Bartók, Márton – Jankovics, Julianna – Weidl, Zsófia 2016. Tongue and jaw movements in high-pitched soprano singing: A case study. Beszédkutatás 24: 121–138.
http://real-j.mtak.hu/6720/1/Beszedkutatas2016.pdf#page=121

Markó Alexandra 2015. A spontán beszéd prozódiai szerkezete. Időzítés és beszéddallam. Budapest: Akadémiai Kiadó. 109 p.

Markó, Alexandra – Kohári, Anna 2015. Glottalization and timing at utterance final position in Hungarian: reading aloud vs. spontaneous speech. In: Maria, Wolters et al. (eds.): Proceedings of 18th ICPhS. Glasgow: University of Glasgow.

Markó Alexandra 2013. Az irreguláris zönge funkciói a magyar beszédben. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 124 p.
http://www.eltereader.hu/media/2014/04/Marko_Az_irregularis_READER.pdf

Dér, Csilla Ilona – Markó, Alexandra 2010. A pilot study of Hungarian discourse markers. Language and Speech 53/2: 135–180.

Markó, Alexandra – Gráczi, Tekla Etelka – Bóna, Judit 2010. The realization of voicing assimilation rules in Hungarian spontaneous and read speech: Case studies. Acta Linguistica Hungarica / Acta Linguistica Academica 57/2–3: 210–238.

 

Publikációs lista az MTMT-ben:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10001153