Palágyi László

Palágyi László

Palágyi László

Palágyi László az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének adjunktusa. Fő kutatási területe a kognitív morfológia, a verbális humor és az idegennyelv-oktatás.

Munkahely: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Munkahely címe: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

E-mail: palagyi.laszlo@btk.elte.hu

Beosztás: egyetemi adjunktus

Fokozat: PhD, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Magyar nyelvtudomány doktori program (2020) (ELTE BTK)

Kutatási terület: kognitív nyelvtan, morfológia, verbális humor, idegennyelv-oktatás


Legfontosabb publikációk

Palágyi László 2014. Gustave Guillaume nyelvelméletének alapjai. Nyelvtudományi Közlemények 110: 333–360.

Palágyi László 2016. A magyar főnév és melléknév kognitív szerveződésének alapjai és konverziós viszonyai. Nyelvtudományi Közlemények 112: 207–242.

Palágyi László 2016. A kognitív metaforaelmélet alkalmazása a magyar mint idegen nyelv oktatásában. In. Váradi Tamás (eds.): Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből X. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet. 69–80. 

Palágyi László 2016. A verbális humor kognitív nyelvészeti megközelítése – a lexikai vegyítés és a szemantikai újraértelmezésMagyar Nyelvőr 140/3: 332–346.

Palágyi László – Benczes Réka 2017. Virtual as real and real as virtual? Virtual reality as a metaphorical source domain. In. Uberman, Agnieszka – Dick-Bursztyn, Marta (eds.): Language in the New Millennium: Applied-linguistic and Cognitive-linguistic Considerations. Berlin: Peter Lang Verlag. 127–151.

Palágyi László 2018. A „muslincaglóriáról” kognitív keretben – humoros összetételek Bödőcs Tibor előadásaiban. In. Nemesi Attila László; T, Litovkina Anna; Barta Zsuzsanna; Barta, Péter (szerk.) Humorstílusok és -stratégiák. Budapest, Tinta Könyvkiadó. 122-136.

Palágyi László 2019. Jelöltségelmélet és magyar mint idegen nyelv. THL2: A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata 1–2: 19–37.

Palágyi László – Tóth-Czifra Erzsébet – Benczes Réka. 2020. Derivational networks in Hungarian. In. Štekauer, Pavol; Bagasheva, Alexandra; Körtvélyessy, Lívia (eds.) Derivational Networks Across Languages. 385–397. De Gruyter Mouton.

Palágyi László 2020. -Ó és -Ás képzős alakok és alapigéik hálózati megközelítése. In. Balázs Géza – Imrényi András – Simon Gábor (eds.) Hálózatkutatás: Hálózatok a nyelvben. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest. 297–318.

Palágyi László 2021. A magyar nomen actionis és metonimikus kiterjesztései. Argumentum 17. 374–398.


Publikációs lista az MTMT-ben:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10049467&view=simpleList