Pethő József

Pethő József

Pethő József a Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének oktatója, több mint két évtizede a Stíluskutató csoport tagja. Fő kutatási területei: kognitív stilisztika, a stíluselemzés elmélete és gyakorlata, Krúdy Gyula szépprózájának stílusa.

Munkahely: Miskolci Egyetem BTK, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Cím: 3515 Miskolc, Egyetemváros (B/2 III. em)

E-mail: bolpetjo@uni-miskolc.hu

Beosztás: habilitált főiskolai tanár

Fokozat: PhD: ELTE, 2003, nyelvtudomány; habilitáció: ELTE, 2012 nyelvtudomány

Kutatási terület: stilisztika, kognitív nyelvészet, retorika, szövegtan, jelentéstan

 

Tíz legfontosabb publikáció:

Pethő, József 2018a. „Unusual” similes. A cognitive stylistic approach of a special type of similes based on Gyula Krúdy’s fiction. In: Grzegorz, Bubak – Nagy, László Kálmán – Tátrai, Szilárd (eds.): Polsko-węgierskie Badania Hungarologiczne. Lengyel–magyar hungarológiai kutatások. Kraków: Jagello University. 217–227.

Pethő József 2018b. A személyjelölés és az aposztrofé konstrukciói Kosztolányi Dezső Számadás című kötetében. Magyar Nyelvőr 142/3: 260–279. http://nyelvor.c3.hu/period/1423/142302.pdf

Pethő József 2017. A képiség jelentésstilisztikája a Toldi estéjében. Magyar Nyelvőr 141/2: 127–142.

Pethő, József 2015. Metaphors and economy – a cognitive linguistic approach. Eruditio – Educatio 10/3: 67–76.

Pethő, József 2014. Stil und Textsinn. Beiträge zur Stilistik. Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Könyvkiadója. 86 p.

Pethő, József 2013. The figure-ground relation and style. Studia Linguistica Hungarica 28: 37–55.

Pethő József 2011. Alakzat és jelentés. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 199 p.

Pethő József 2006. Jelentéstan. Nyíregyháza: Bölcsész Konzorcium. 134 p.

Pethő József 2005. Krúdy-tanulmányok. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 163 p.

Pethő József 2004. A halmozás alakzata. Nyelvtudományi Értekezések 154. Budapest: Akadémiai Kiadó. 151 p.

 

Publikációs lista az MTMT-ben:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10011318