Simon Gábor

Simon Gábor

Simon Gábor az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszékének egyetemi adjunktusa, a MetaID Kutatócsoport vezetője. Az Eötvös József Collegium oktatója. Fő kutatási területe a kognitív poétikai líraelmélet, a figuratív nyelvhasználat jelenségei, a stíluselmélet és a kollokációelemzés.

Munkahely: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

E-mail: simon.gabor@btk.elte.hu

Beosztás: egyetemi adjunktus

Fokozat: PhD: ELTE, 2013, nyelvtudomány

Kutatási terület: kognitív poétika, kognitív szemantika, korpusznyelvészet, stilisztika, szövegtan, líraelmélet, metafora

 

Tíz legfontosabb publikáció:

Kugler, Nóra – Simon, Gábor 2018. The schematization of Hungarian participle-noun compounds. SKY Journal of Linguistics 31: 35–69.
http://www.linguistics.fi/julkaisut/SKY2018/SKYJoL31_Kugler_Simon.pdf

Simon Gábor 2018. Az igei jelentés metaforizációjának mintázatai: nyelvtan- és korpuszvezérelt esettanulmányok. Jelentés és Nyelvhasználat 5: 1–36.
http://www.jeny.szte.hu/JENY-2018-SimonG

Simon Gábor 2017. Áttekintés a műfajkutatás tendenciáiról és lehetőségeiről. Útban egy kognitív szemléletű műfajelmélet felé. Magyar Nyelv 113/2: 146–166.
http://www.c3.hu/~magyarnyelv/17-2/SimonG_MNy_17-2.pdf

Simon Gábor 2016a. Bevezetés a kognitív lírapoétikába: a költészet mint megismerés vizsgálatának lehetőségei. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 288 p.

Simon, Gábor 2016b. On patterns of intersubjective cognition in didactic poetry. Logos et Littera: Interdisciplinary Approaches to Text 3/2: 90–112.
http://www.ll.ac.me/ll%203(2)/Gabor%2090-112.pdf

Simon, Gábor 2015. Beyond the Strategy of Ignorance. How and what can benefit cognitive linguistics from phenomenology? Studia Linguistica Hungarica 30: 43–72.

Simon, Gábor 2014a. On the anaphoric functioning of rhyme: the case of sloppy identity. Argumentum 10: 763–775.
http://argumentum.unideb.hu/2014-anyagok/simong.pdf

Simon Gábor 2014b. Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 223 p.

Simon, Gábor 2014c. Embodiment and metaphorical meaning creation. In: Marek, Kuźniak – Agnieszka, Libura – Michal, Szawerna (eds.): From Conceptual Metaphor Theory to Cognitive Ethnolinguistics: Patterns of Imagery in Language. Frankfurt am Main: Peter Lang International Academic Publishers. 249–266.

Simon Gábor 2012. A stílus szociolingvisztikai meghatározásáról. Magyar Nyelv 108/1: 18–39.
http://www.c3.hu/~magyarnyelv/12-1/SimonG_121.pdf

 

Publikációs lista az MTMT-ben:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10030500