Sólyom Réka

Sólyom Réka

Sólyom Réka a Károli Gáspár Református Egyetem BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszékének egyetemi docense. Az Anyanyelv-pedagógia című folyóirat Szemle rovatának vezetője, a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének (MANYE) vezetőségi tagja, titkára. Fő kutatási területe a magyar nyelv neologizmusainak szemantikája és stilisztikája, valamint magyar szaknyelvi szemantikai elemzések, elsősorban a minőségügy szaknyelvének kognitív szemantikai vizsgálata.

Munkahely: KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék

Cím: 1146 Budapest, Dózsa György út 25–27.

E-mail: solyom.reka@kre.hu

Beosztás: egyetemi docens

Fokozat: PhD: ELTE, 2012, nyelvtudomány (magyar nyelvészet)

Kutatási terület: kognitív szemantika, stilisztika, retorika, kommunikáció, nyelvoktatás, magyar neologizmusok, szaknyelvi szemantika

 

Tíz legfontosabb publikáció

Sólyom Réka 2019. Fogalmi metaforák és metonímiák egy minőségirányítási rendszerekkel foglalkozó szakszövegben. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea szerk. Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó. 199–221.

Sólyom Réka 2019. Mai magyar neologizmusok a nyelvi változás folyamatában: elemzési lehetőségek. Magyar Nyelv 115/1: 21–35.
http://www.c3.hu/~magyarnyelv/19-1/SolyomR_MNy_19-1.pdf

Sólyom Réka 2018. Aszimmetria az újszerű nyelvhasználatban: neologizmusok a közlő és a befogadó oldaláról. In: Dombi Judit − Farkas Judit − Gúti Erika szerk. Aszimmetrikus kommunikáció – aszimmetrikus viszonyok. Bicske: Szak Kiadó. 977–993.
http://www.manye.hu/sites/default/files/Aszimmetrikus%20kommunik%C3%A1ci%C3%B3.pdf

Sólyom, Réka 2016. A study of slang and neological adjectives in present-day Hungarian: Blends of semantic structures. In: Friederike Spitzl-Dupic – Michaël Grégoire – Lidia Lebas-Fraczak – Richard Ryan (eds.): Sur les traces de l’adjectif. Cahiers du Laboratoire de Recherche sur le Langage 6. Clermont-Ferrand: Presses universitaires Blaise-Pascal. 193–211.

Sólyom, Réka 2016. Language, society, and related exercises for students of Hungarian as a foreign language. Analysis and examples from three language books. Berliner Beiträge zur Hungarologie 19: 268–281.
https://www.hungarologie.hu-berlin.de/de/publ/BBH/bbh19/bbh19_solyom.pdf

Sólyom Réka 2015. Szaknyelvi nyelvhasználat és kommentelés. Egy internetes szakmai honlap cikkeinek és fórumszövegeinek szemantikai-pragmatikai jellemzői. Jelentés és Nyelvhasználat 2: 45–61.
http://www.jeny.szte.hu/images/issues/2015/JENY-2015-SolyomR.pdf

Sólyom Réka 2015. Stílus és fogalmi integráció főnév→melléknév szófajváltással keletkezett magyar neologizmusokban. Magyar Nyelvőr 139/2: 214–224.
http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1392/139209.pdf

Sólyom Réka 2014. Kommunikációs gyakorlatok. Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához. Budapest: KRE BTK – Patrocinium Kiadó. 118 p.

Sólyom Réka 2014. A mai magyar neologizmusok szemantikája. (Nyelvtudományi Értekezések 165.) Budapest: Akadémiai Kiadó. 125 p.

Sólyom Réka 2012. Fórumszövegek vizsgálata: neologizmusok elemzése a szemantikai felépítés és a stílus szociokulturális rétegzettségének vonatkozásában. In: Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): 2012. A stílus szociokulturális tényezői. Kognitív stilisztikai tanulmányok. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem. 263–299.
http://real.mtak.hu/103911/1/Szociokult_vegleges.pdf

Publikációs lista az MTMT-ben:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10039449