Projects

Projects

NKFIH K 137659  Corpus-based cognitive poetic research on person marking constructions / A személyjelölés konstrukcióinak korpuszalapú, kognitív poétikai vizsgálata (2021–2025; in progress) 

NKFIH K 129040 Verbal constructions in Hungarian. Research in usage-based construction grammar / A magyar nyelv igei konstrukciói. Használatalapú konstrukciós nyelvtani kutatás (2018–2024; in progress)

OTKA K 100717 Functional cognitive linguistics research / Funkcionális kognitív nyelvészeti kutatás (2012–2017; evaluation: excellent)

OTKA K 81315 Cognitive stylistic research / Kognitív stilisztikai kutatás (2010–2014; evaluation: excellent)

OTKA K 76878 Functional cognitive linguistics research / Funkcionális kognitív nyelvészeti kutatás (2008–2012; evaluation: excellent)

OTKA T 043768 Research in text typology / Szövegtipológiai kutatás (2003–2006; evaluation: excellent)

 

 

 

 

 

HU