Kulcsár-Szabó Zoltán

Kulcsár-Szabó Zoltán egyetemi tanár, az ELTE Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszékének vezetője. Fő kutatási területe a 20-21. századi magyar és összehasonlító líratörténet és -elmélet, valamint az interpretáció elmélete.

Munkahely: ELTE Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.

Email: kulcsar-szabo.zoltan@btk.elte.hu

Beosztás: egyetemi tanár

Fokozat: PhD: ELTE, 1999, irodalomtudomány; habilitáció: SzTE, 2008, irodalomtudomány; DSc: MTA, 2013, irodalomtudomány.

Kutatási terület: 20-21. századi magyar és összehasonlító líratörténet és -elmélet, az interpretáció elmélete.

 

 

Tíz legfontosabb publikáció:

Kulcsár-Szabó Zoltán 2021. A jelölő visszahúzódása. Az irodalmi nyelv kulturalizációjának néhány kérdéséhez. Budapest: Eötvös. 270 p.

Kulcsár-Szabó Zoltán 2016. Szinonímiák. Közeledések Heideggerhez. Budapest: Ráció. 192 p.

Kulcsár-Szabó Zoltán 2014. A gondolkodás háborúi. Töredékek az erőszakos diskurzusok 20. századi történetéből. Budapest: Ráció. 328 p.

Kulcsár-Szabó Zoltán 2010. Tükörszínjátéka agyadnak. Poétikai problémák Szabó Lőrinc költészetében. Budapest: Ráció. 364 p.

Kulcsár-Szabó Zoltán 2007a. Tetten érhetetlen szavak. Nyelv és történelem Paul de Mannál. Budapest: Ráció. 360 p.

Kulcsár-Szabó Zoltán 2007b. Metapoétika. Nyelvszemlélet és önprezentáció a modern költészetben. Budapest/Pozsony: Kalligram. 452 p.

Kulcsár-Szabó Zoltán 2005. Hermeneutikai szakadékok. Debrecen: Csokonai. 216 p.

Kulcsár-Szabó Zoltán 1998. Hagyomány és kontextus. Budapest: Universitas. 188 p.

Kulcsár-Szabó Zoltán 1997. Az olvasás lehetőségei. Budapest: JAK-Kijárat. 224 p.

Kulcsár-Szabó Zoltán 1996. Oravecz Imre. Pozsony: Kalligram. 208 p.