Szervezet

Szervezet

DiAGram funkcionális nyelvészeti műhely

A Műhelyt 2005-ben alapítottuk, a szorosan vett kognitív grammatikai kutatások végzésére. A Műhely nemzetközileg is sikeresen állított humán perspektívájú alternatívát a formális nyelvleírás algoritmikus szemléletével szemben. A Műhely ezt a feladatot folyamatosan végzi, általában 17 fős tagsággal. Eddigi legfontosabb eredménye az Osiris Kiadónál 2017-ben megjelent Nyelvtan (1152 p).

Stíluskutató csoport                      

A Stíluskutató csoport 1970-ben alakult Szathmári Istvánnak, az ELTE professzorának vezetésével, azóta is folyamatosan működik. Hosszú működése alatt kutatásokat folytattak tagjai a szépirodalmi stílus jellemzőiről, a stíluselméletről, a stíluselemzésről. Az Alakzatlexikon (2008) megjelenése után a Stíluskutató csoport a vizsgálat középpontjába a kognitív poétikát helyezte, a számítógépes feldolgozás módszertanának kidolgozásával.

Funkcionális nyelvészeti diákműhely

A Funkcionális nyelvészeti diákműhely 2008-ban alakult a funkcionális kognitív nyelvtudomány iránt elkötelezett hallgatókból. A diákműhely aktívan működik, igen eredményes a TDK- és OTDK-felkészítésekben, az Ösvények című elektronikus folyóirat szerkesztésében, valamint a doktori iskolára való felkészítésben, az utánpótlás-nevelésben.